Faculty

AMAN

AMAN

BA, Diploma in Dance Choreography

MEGHA VARSHNEY

MEGHA VARSHNEY

MCA, B.Ed

NANCY MAHESHWARI

NANCY MAHESHWARI

M.Com+B.Ed

PRADEEP KUMAR

PRADEEP KUMAR

M.Sc (Maths) , B.Ed, CTET, UPTET

PRIYA CHAUDHARY

PRIYA CHAUDHARY

M.Sc (Botany) + B.Ed

SAPNA CHAUHAN

SAPNA CHAUHAN

MA (Hindi), B.Ed

Varun Rajpoot

Varun Rajpoot

BPES, Diploma in national coach in kick boxing

HARPREET KAUR

HARPREET KAUR

MA (Hindi), B.Ed

SONIYA JAIN

SONIYA JAIN

B.Sc, NTT

SHIVANI CHAUDHARY

SHIVANI CHAUDHARY

MA (English), B.Ed

DIMPLE GUPTA

DIMPLE GUPTA

M.Sc(Maths), B.Ed

BHARTI VARSHNEY

BHARTI VARSHNEY

M.Sc (Chemistry), B.Ed NET

DEEKSHA SAXENA

DEEKSHA SAXENA

MA, NTT

SHALINI CHAUDHARY

SHALINI CHAUDHARY

MA (English), NET JRF

X